Werkwijze

Kennismaking

In het eerste contact, meestal via de mail of telefonisch, kunt u aangeven bij welke zaken u ondersteuning nodig hebt.
Hierna vindt zo snel mogelijk bij u in de woning of op de werkplek een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek plaats. Hierbij wordt geĆÆnventariseerd hoe de stand van zaken op dat moment is en wat voor u de gewenste situatie is, wat wilt u bereiken. Samen bekijken we de ruimte en/of de taken die aangepakt moeten worden.

Plan van aanpak

In overleg met u wordt een stappenplan gemaakt en we bespreken samen welke aanpak voor u de beste is.
OptiOrganize maakt op basis van deze inventarisatie een inschatting van de tijd die nodig is om te komen tot de situatie zoals u die wenst. Dit kan variƫren tussen een uur en een aantal dagdelen. De dagdelen kunnen kort na elkaar, maar ook verdeeld over een langere periode, gepland worden.

Offerte

Naar aanleiding van dit gesprek stuurt OptiOrganize u een offerte, met een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, de benodigde tijd, de kosten en de algemene voorwaarden.
Wanneer u akkoord gaat met de offerte, gaat OptiOrganize samen met u aan het werk.

Uitvoering

Na akkoord met de offerte starten we zo snel mogelijk met de uitvoering van de werkzaamheden.
Met adviezen, begeleiding en ondersteuning organiseren we samen uw huis en/of uw werkplek. Gedurende de periode dat OptiOrganize u assisteert wordt er regelmatig met u besproken hoe het proces loopt, of het nog naar tevredenheid is en of er zaken moeten worden  bijgesteld.
Na afloop van de werkzaamheden maakt OptiOrganize een beknopt verslag van wat er gedaan is en welke tips u krijgt om in de toekomst zelf zaken bij te kunnen houden.


Uw wensen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt van de werkzaamheden. Wanneer er bij u thuis zaken moeten worden aangepakt wordt er vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de wensen van eventuele gezinsleden en huisgenoten.
OptiOrganize garandeert u discretie, respect voor uw privacy en respect voor uw spullen.

De 'code van ethiek' van de NBPO is van toepassing op het werk van OptiOrganize. Dat biedt u een garantie voor integriteit, vertrouwelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening.